ofaq8i0

8-ukers stressmestringskurs  - Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

er et mindfulnessbasert program som er designet for å hjelpe personer med kroniske smerter og andre stressrelaterte plager som har vist seg vanskelig å behandle med tradisjonelle medisinske tilnærminger. Programmet er utviklet ved University of Massachusetts Medical Center rundt 1970 av professor Jon Kabat-Zinn. MBSR bruker en kombinasjon av formelle øvelser som mindful meditasjon, kroppslig oppmerksomhet og yoga, og en del uformelle øvelser som har til hensikt å integrere meditasjon i dagliglivet. Programmet går over 8 uker med en ukentlig samling på 2,5 time, en hel dag samling mellom samling 6 og 7, og i tillegg en del hjemmearbeid mellom samlingene.

Vi vil jobbe mye med regulering av oppmerksomhet og det blir mye fokus på, og refleksjoner rundt egne holdninger. Du vil bli mer kjent med hva stress er og hvordan du reagerer på stress.

Kurset er gruppebasert, og det er ønskelig med grupper på 8 - 12 deltagere. Som kursdeltager får du en innledende individuell samtale før kurset starter og etter avsluttet kurs. I tillegg til deltagelse på kurset får du utdelt en deltagerhåndbok og lydfiler som brukes til hjemmeøvelser. Det forventes aktiv deltagelse, både på samlingene og ved hjemmearbeid.

Det er gjort en rekke klinisk kontrollerte studier som dokumenterer effekten av MBSR programmet, blant annet i forhold til stressreduksjon og økt livskvalitet.

ofaq8i0

8-ukers stressmestringskurs  - Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

er et mindfulnessbasert program som er designet for å hjelpe personer med kroniske smerter og andre stressrelaterte plager som har vist seg vanskelig å behandle med tradisjonelle medisinske tilnærminger. Programmet er utviklet ved University of Massachusetts Medical Center rundt 1970 av professor Jon Kabat-Zinn. MBSR bruker en kombinasjon av formelle øvelser som mindful meditasjon, kroppslig oppmerksomhet og yoga, og en del uformelle øvelser som har til hensikt å integrere meditasjon i dagliglivet. Programmet går over 8 uker med en ukentlig samling på 2,5 time, en hel dag samling mellom samling 6 og 7, og i tillegg en del hjemmearbeid mellom samlingene.

Vi vil jobbe mye med regulering av oppmerksomhet og det blir mye fokus på, og refleksjoner rundt egne holdninger. Du vil bli mer kjent med hva stress er og hvordan du reagerer på stress.

Kurset er gruppebasert, og det er ønskelig med grupper på 8 - 12 deltagere. Som kursdeltager får du en innledende individuell samtale før kurset starter og etter avsluttet kurs. I tillegg til deltagelse på kurset får du utdelt en deltagerhåndbok og lydfiler som brukes til hjemmeøvelser. Det forventes aktiv deltagelse, både på samlingene og ved hjemmearbeid.

Det er gjort en rekke klinisk kontrollerte studier som dokumenterer effekten av MBSR programmet, blant annet i forhold til stressreduksjon og økt livskvalitet.

Portrait of happy man and his daughter looking at map while on trip

Individuel konsultasjon

Jeg tilbyr individuelle konsultasjoner hvor tilnærmingen vil være en kombinasjon av NLP coaching og mindfulness - basert på dine behov og problemstillinger.

Første konsultasjon vil være en samtale for å kartlegge behov og forventninger.

Mindfulness individuelt

Oppfølgingen vil basere seg på innholdet i MBSR kurset hvor du kan lære de formelle og uformelle øvelsene du kan bruke i hverdagen. I tillegg en utforskende dialog for å reflektere over egen praksis og opplevelser.

NLP Coaching

"Coaching er en oppdagelsesreise i to deler for å komme fra der du er i dag, til der du ønsker å være i fremtiden:

 1. Den "indre reise" for å bli bedre kjent med deg selv
 2. Den "ytre reise" for å bli mer kjent med dine omgivelser "

   - Morten Emil Berg

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. 

Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser. (måten vi tar inn informasjon)

Lingvistisk - fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord skaper form og gir resonans. (språket vi benytter og måten vi kommuniserer på påvirker oss)

Programmering - fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke. (våre tidligere erfaringer gjør at vi har en "programmert" måte å reagere på - mye av våre reaksjonsmønstre er preget av vaner)

NLP forutsetninger

 Som NLP coach jobber jeg ut fra en del forutsetninger. Eksempler på forutsetninger innen NLP er:

 • Mennesker har alle ressurser de trenger for å oppnå sine mål og ønskede resultater
 • Sinn og kropp danner et system og påvirker hverandre gjensidig
 • Respekter andres modell av verden
 • Det finnes ikke feil, kun tilbakemeldinger/erfaringer
 • Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så hvis noe ikke virker – gjør noe annet
 • Det er du som er eksperten i ditt liv

Individuel konsultasjon

Jeg tilbyr individuelle konsultasjoner hvor tilnærmingen vil være en kombinasjon av NLP coaching og mindfulness - basert på dine behov og problemstillinger.

Første konsultasjon vil være en samtale for å kartlegge behov og forventninger.

Mindfulness individuelt

Oppfølgingen vil basere seg på innholdet i MBSR kurset hvor du kan lære de formelle og uformelle øvelsene du kan bruke i hverdagen. I tillegg en utforskende dialog for å reflektere over egen praksis og opplevelser.

NLP Coaching

"Coaching er en oppdagelsesreise i to deler for å komme fra der du er i dag, til der du ønsker å være i fremtiden:

 1. Den "indre reise" for å bli bedre kjent med deg selv
 2. Den "ytre reise" for å bli mer kjent med dine omgivelser "

   - Morten Emil Berg

 

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. 

Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser. (måten vi tar inn informasjon)

Lingvistisk - fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord skaper form og gir resonans. (språket vi benytter og måten vi kommuniserer på påvirker oss)

Programmering - fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke. (våre tidligere erfaringer gjør at vi har en "programmert" måte å reagere på - mye av våre reaksjonsmønstre er preget av vaner)

 

NLP forutsetninger

 Som NLP coach jobber jeg ut fra en del forutsetninger. Eksempler på forutsetninger innen NLP er:

 • Mennesker har alle ressurser de trenger for å oppnå sine mål og ønskede resultater
 • Sinn og kropp danner et system og påvirker hverandre gjensidig
 • Respekter andres modell av verden
 • Det finnes ikke feil, kun tilbakemeldinger/erfaringer
 • Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så hvis noe ikke virker – gjør noe annet
 • Det er du som er eksperten i ditt liv
Portrait of happy man and his daughter looking at map while on trip
20141216_130738red

Priser

8-ukers stressmestringskurs  - MBSR: kr 3 900,-/ kr 3 200,- student, honnør, vernepliktig

2-dagers kurs kr 1 500,-/ 1 200,- student, honnør, vernepliktig

Individuell konsultasjon 60 min: kr 600,-

Tilpassede kurs til din bedrift - timepris: kr 750,-

20141216_130738red

Priser

8-ukers stressmestringskurs  - MBSR: kr 3 900,-/ 3 200,- student, honnør, vernepliktig

2-dagers kurs kr 1 500,-/ 1 200,- student, honnør, vernepliktig

Individuell konsultasjon 60 min: kr 600,-

Tilpassede kurs til din bedrift - timepris: kr 750,-