dsc_7762-2

Hvem?

Jeg heter Tore J Bjørkli, og har jobbet som fysioterapeut siden 2001, hovedsakelig i privat praksis i Bodø kommune.

Jeg er sertifisert mindfulnesslærer - MBSR (MindfulnessBased Stress Reduction). Jeg praktiserer mindfulness og yoga daglig og mener at mine personlige erfaringer styrker meg i instruktørrollen.

dsc_7762-2

Hvem?

Jeg heter Tore J Bjørkli, og har jobbet som fysioterapeut siden 2001, hovedsakelig i privat praksis i Bodø kommune.

I tillegg til jobben som fysioterapeut er jeg sertifisert mindfulnesslærer - MBSR (MindfulnessBased Stress Reduction). Jeg praktiserer mindfulness og yoga daglig og mener at mine personlige erfaringer styrker meg i instruktørrollen.

Som fysioterapeut jobber jeg mye med opptrening etter skade og sykdom, og forebygging av skade og sykdom. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og fysisk og mental helse er godt dokumentert.

På lik linje er det de senere årene blitt mer akseptert at en i stor grad kan forebygge fysisk og mental sykdom, og bedre fysisk og mental helse, gjennom mental trening og mindfulness. Jeg har derfor tatt NLP-coach utdanning og fått godkjenning som NLP coach. I tillegg har jeg tatt en ettårig videreutdanning i oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved Høgskolen i Gjøvik.

oave4n0

Hva er mindfulness? -
hentet fra Mindfulness Norge: www.nfon.no

Oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness” er en form for oppmerksomhet som handler om å være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i øyeblikket – med en vennlig og aksepterende holdning.

Nærværstrening er en øvelse på å ta øyeblikkene tilbake slik de er, og å observere både det som skjer og ens egne reaksjoner på dette. Metoden setter utøveren i stand til både å få mer ut hverdagslivet, og til å mestre stress og belastninger på mer konstruktive måter.

Oppmerksomt nærvær innebærer ikke at du blir avslappet eller harmonisk hele tiden. Men gjennom å bli mer oppmerksom på hva som skjer i kropp og sinn, og ved å møte dette med aksept og vennlighet, kan vi bidra til at tankene våre skaper mindre uro.

Nærværsbaserte tilnærminger har vist seg å ha en rekke gunstige effekter for en rekke ulike psykiske lidelser, for eksempel depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusavhengighet og AD/HD. For personer med kroniske sykdommer har nærværstrening (gjennomgående) vist seg å føre til redusert stress og økt livskvalitet. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær har også vist seg å øke mestring av jobbstress.

Hva er mindfulness? -
hentet fra Mindfulness Norge: www.nfon.no

Oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness” er en bestemt form for oppmerksomhet. Det handler om å være helt og fullt oppmerksom på det som skjer i øyeblikket – med en vennlig og aksepterende holdning.

 

Alle mennesker er født med evnen til å være bevisst og oppmerksomt på det som foregår her og nå, både i ens indre liv og i omgivelsene. Men ofte blir vi forhindret fra å være til stede i øyeblikket, fordi vi er oppslukt av ytre aktiviteter eller tankene våre. Vi har alle oppgaver som vi trenger å løse i hverdagen, og det gjør at vi kommer inn i en målrettet "handlingstilstand", hvor vi gjerne kjører på ”autopilot". De fleste har nok hatt opplevelsen av å ikke ha fått med seg mye på vei til butikken eller jobben - vi beveger oss ofte i en slags mild transe-tilstand, og en tar seg ikke tid til å ta inn inntrykk fra omgivelsene eller kjenne etter på hvordan en egentlig har det.

 

Det er selvsagt nødvendig å være målrettet og effektiv, men det at en går på ”autopilot” kan også ha negative bivirkninger. I tillegg til at en går glipp av øyeblikket, kan en også bli gående med et kronisk høyt stressnivå over lang tid - noe som kan være skadelig både kroppslig og følelsesmessig. Nærværstrening er en øvelse på å ta øyeblikkene tilbake slik de er, og å observere både det som skjer og ens egne reaksjoner på dette. Metoden setter utøveren i stand til både å få mer ut hverdagslivet, og til å mestre stress og belastninger på mer konstruktive måter.

 

Oppmerksomt nærvær innebærer ikke at du blir avslappet eller harmonisk hele tiden. Målet er ikke at oppmerksomheten aldri skal vandre, eller at hodet skal tømmes for tanker. Å være menneske innebærer å bli berørt av livet, på godt og vondt. Men gjennom å bli mer oppmerksom på hva som skjer i kropp og sinn, og ved å møte dette med aksept og vennlighet, kan vi bidra til at tankene våre skaper mindre uro. Dette skjer ved at vi begynner å oppfatte tankene som forbigående hendelser i sinnet, og ikke som uttrykk for sannheten om oss selv eller virkeligheten. Og når vonde følelser eller stress inntreffer, kan vi utforske om det er mulig å forholde seg til hva som konkret skjer i kroppen, i stedet for at vi fanges av tanker og grubling og bekymring som bidrar til å skape mer lidelse.

 

Forskningen tyder på at nærværstreningen virker gjennom å øke evnen til selvomsorg og til å innta et vennlig metaperspektiv på egne tanker og handlinger. Nærværsbaserte tilnærminger har vist seg å ha en rekke gunstige effekter for en rekke ulike psykiske lidelser, for eksempel depresjon, angst, spiseforstyrrelser, rusavhengighet og AD/HD. For personer med kroniske sykdommer har nærværstrening (gjennomgående) vist seg å føre til redusert stress og økt livskvalitet. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær har også vist seg å øke mestring av jobbstress.

 

oave4n0